สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Student Union of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ตึกไผ่สิงโต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1873, Rama IV Road, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
itdivision@docchula.com | Facebook Page

Quick Navigationบริจาคสมทบทุน วันอานันมหิดล
Internal Resourcespeople Board MembersLetterAnnouncementAcademic ResourcesGoogle WorkspaceVoicePrivacyBorrowVideo PlayerFlick
Public Activities
"Wanna be a doctor" Camp
AMSci Science Competition
Ananda Mahidol Day
CU Singing Contest

Internal Activities
Union Board
Class Committee
IT
Light & Sound
Academic
Thai Arts and Culture
Sports & Health
ฝ่ายศานติธรรม
ฝ่ายวินัยและนิสิตสัมพันธ์
Photography