สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Student Union of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ตึกไผ่สิงโต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
itdivision@docchula.com | Facebook Page

Quick Navigationบริจาคสมทบทุน วันอานันมหิดล
ลิงก์ภายในpeople กรรมการสโมสรระบบออกเลขเอกสารฐานข้อมูลทางวิชาการG Suite
กิจกรรมภายนอก
ค่ายอยากเป็นหมอ
การแข่งขันตอบปัญหา AMSci
วันอานันทมหิดล
CU Singing Contest

หน่วยงานภายใน
คณะกรรมการสโมสร
คณะกรรมการชั้นปี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแสงเสียง
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ
ฝ่ายกีฬาฯ
ฝ่ายศานติธรรม
ฝ่ายวินัยและนิสิตสัมพันธ์
ฝ่ายถ่ายภาพฯ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแพทย์จุฬาฯ